EK-JS_img_01psd.png
EK-JZ_img_19psd.psd.link
EK-JZ smoke control damper

EK-JZ smoke control damper

EK2_EU_img_01psd.psd.link
Smoke control damper EK2-EU

Smoke control damper
EK2-EU

EK-JZ_img_02png.png.link
BVDAX for smoke extract in combination with a frequency inverter

BVDAX for smoke extract, CE-certified according to EN12101-3

temperature category F400

ASi_LonMarkai.ai.link

With TROXNETCOM as an option

CE-Kennzeicheneps.eps.link

CE compliant according to European regulations

EK-JS_img_01psd.png
EK-JZ_img_19psd.psd.link
EK2_EU_img_01psd.psd.link
EK-JZ_img_02png.png.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

EK-JS

TIL MEKANISKE RØGUDSUGNINGSSYSTEMER, RØGREGULERINGSSPJÆLD TIL INDIVIDUELLE SEKTIONER

Rektangulært røgkontrolspjæld af stål med ventilationsfunktion til fjernelse af røg og varme i røgudsugningssystemer samt til kontrolleret strømning af den nødvendige tilluft. Velegnet som støtte til at holde sikkerhedsrum og deres forrum røgfrie i trykventilationssystemer (DBA), f.eks. i brandvæsenets elevatorskakte eller til røgfjernelse i flugtvejstunneller.

 • Kan anvendes i udsugningsmiljøer med forhøjede temperaturer på op til 600 °C ved testede røgudsugningskanaler og stålkanaler
 • Opfylder trykniveau 3 med enhver luftstrømsretning og automatisk udløsning (AA)
 • Nominelle størrelser: 100×100 – 1250×2560 mm
 • Volumenstrøm på 360 m³/h eller 100 l/s – 115110 m³/h eller 31975 l/s ved 10 m/s
 • Udførelse i stål (også pulverlakeret i henhold til RAL-CLASSIC skemaet) eller rustfri stål i A4 kvalitet
 • I henhold til EN 1751: Lækageluftstrøm med lukket spjældet mindst klasse 2 og kabinettets lækageluftstrøm klasse B, fra nominelle størrelser 840×480 lækageluftstrøm med lukket spjældet 3 og kabinettets lækageluftstrøm klasse C
 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM eller med interface-moduler som f.eks. i SLC®-teknologien
 • Cmod til røgudsugning med ventilationsfunktion og reguleringsegenskaber i kombinerede systemer (kombinationsspjæld) og dermed pneumatisk afbalancering mulig via kørsel til mellempositioner

Anvendelse

Anvendelse

 • Røgkontrolspjæld med CE-mærkning og ydeevnedeklaration til afledning af røg og varme i røgkontrolsystemer med mekaniske røgkontrolenhed
 • Anvendelse i trykventilationssystemer (DBA) med ventilationsfunktion, men også til lufttilførsel udefra (efterstrøm) 
 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM eller andre standardbussystemer er mulig


Klassifikation

E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod AA Single


Nominelle størrelser

 • 100 × 100 til 1250 × 2560 mm
 • Længde af kabinet; L = 200 mm


Beskrivelse

Dele og egenskaber

 • Til forhøjede temperaturer op til 600 °C
 • Tilladt til automatisk frigørelse AA 
 • Røgkontrolspjæld med ventilationsfunktion
 • Justerbare udblæsnings- og efterstrømningsmængder
 • Trykniveau 3 (driftstryk -1500/+500 Pa)


Tilbehør

 • Cover grille: Gitter af ekspanderet metal
 • OPEN/CLOSE aktuatorer med 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding
 • Konstant regulerende aktuatorer med 24 V AC/DC
 • Netværksmoduler til integration med AS-i netværk
 • Netværksmoduler til andre standardbussystemer, f.eks. den nødvendige SLC®-teknologi


Valgfrie produkter

TROXNETCOM

 • X-FANS styringsenhed til styring af udsugningsluft og røgudsugning


TROX-X FANS røgudsugningsventilatorer fra X-FANS underenheden

 • Røgudsugningsventilator til montering på tag BVDAX/BVD 
 • Røgudsugningsventilator til vægmontering BVW/BVWAXN 
 • Centrifugalventilator til røgudsugning BVREH/BVRA 
 • Røgudsugningsjetventilatorer BVGAX/BVGAXN


Alle røgudsugningsventilatorer er testet i henhold til EN 12101-3, for F200/F300/F400 og F600, afhængigt af typen. Med CE-mærkning, ydeevnedeklaration og anvendelsesgodkendelse til det tyske marked. Hastighedsjustering for røgudsugningsventilatorer

 • X-FANS styring, certificeret frekvensomformerenhed
 • Sikker og præcis hastighedsregulering af røgudsugningsventilatorer både i enkeltzone- og flerzonesystemer


Konstruktionsegenskaber

 • Rektangulær konstruktion
 • Modsat åbning og lukning af spjældbladets felt
 • Røgreguleringsspjældet drives af en reversibel OPEN/CLOSED aktuator eller en kontinuerligt regulerende aktuator med 0 - 10 V styrespænding
 • Velegnet til tilslutning af cover grilles 
 • Velegnet til front- og bagtilslutning af stålkabler


Materialer og overflader

 • Kabinet, spjældblad, mekanismer valgfrit galvaniseret stål eller rustfrit stål i A4-kvalitet
 • Overfladerne kan overfladebehandles i farver i henhold til RAL-tabellen
 • Lejerne er DU-belagt
 • Tætninger af glasvæv og højtemperaturtætningsbånd (HT-tætningsbånd)


Standarder og retningslinjer

 • Regulering af byggevarer 
 • EN 12101-8 Røg- og varmekontrolsystemer - Røgkontrolspjæld
 • EN 1366-10 Prøvning af brandmodstandsevne for installationer - Røgdæmpningsspjæld
 • EN 13501-4 Brandklassificering af byggevarer og bygningsdele ved hjælp af data fra brandmodstandsprøvninger
 • EN 1751 Ventilation i bygninger – Air terminal devices


Vedligeholdelse

Røgkontrolspjæld skal være funktionsdygtige til enhver tid og skal vedligeholdes regelmæssigt, så de opfylder kravene til ydeevne.

 • Der er behov for vedligeholdelse mindst hver 6. måned
 • Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesrapport, og dokumenterne skal opbevares til reference
 • Røgkontrolspjældets funktionssikkerhed skal testes mindst hver sjette måned; dette skal arrangeres af ejeren af røgudsugningssystemet; funktionsprøverne skal udføres i overensstemmelse med de grundlæggende vedligeholdelsesprincipper, der er anført i EN 13306 og DIN 31051. Hvis to sammenhængende prøvninger, den ene 6 måneder efter den anden, er vellykket, kan den næste prøvning af røgkontrolspjældet foretages et år senere.
 • Afhængigt af hvor spjældene er installeret, kan landespecifikke bestemmelser være gældende
 • For nærmere oplysninger om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og driftsvejledningen

Información técnica

 • FUNKTION
 • TEKNISK DATA
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • ORDREKODE
Schematic illustration EK-JS_gc_05ai.png

1 Casing
2 Linkage cover (cut open)
3 Drive linkage
4 Actuator
5 Rating plate
6 Side seal
7 Damper blades
8 Damper blade profiled seal


Røgkontrolspjæld af typen EK-JS er testet i henhold til EN12101-8 og EN 1366-10. I rektangulær stål- og rustfri stålkonstruktionBeregnet til udledning af røg og varme i røgudsugningssystemer og til den nødvendige tilførsel af luft til det område, hvorfra røgen skal udsuges.

EK-JS er beregnet til anvendelse i trykventilationssystemer (DBA) for at holde sikkerhedstrappeopgange og deres forrum, samt brandvæsenets elevatorskakte eller flugtvejstunneler, røgfriDe muliggør således en kontrolleret udledning af den frigjorte røg.

EK-JS er beregnet til brug i enkeltsektioner og kan anvendes ved forhøjede driftstemperaturer på op til 600 °C på og i horisontalt og vertikalt orienterede røgudsugningskanaler i henhold til EN 12101-7, testet i henhold til EN 1366-9.

EK-JS kan anvendes i kombinerede systemer (kombinationsspjæld) til ventilation og er egnet til begrænsning af udsugningsluftmængder.

OPEN-CLOSE-aktuatorerne kan signaleres enten med færdigfortrådte aktuatorstyringsmoduler eller med busmoduler

Nominelle størrelser B × H

100 × 100 – 1250 × 2560 mm

Kabinettets længde

200 mm

Volumenstrømsområde ved 10 m/s

Fra 360 m³/h til 115110 m³/h eller
fra 100 l/s til 31975 l/s

Differenstrykinterval

Trykniveau 3: -1500 til 500 Pa

Driftstemperatur

30 °C – 50 °C uden temperaturer som er under dugpunktet

Opstrømshastighed med samme opstrøms- og nedstrømsflow

≤ 12 m/s
≤ 20 m/s
For dimensioner, se motortildelingsmatrix (teknisk afklaring med TROX nødvendig for nogle størrelser)

Lukket spjældblad luftlækage

EN 1751, minimum klasse 2,
fra nominel bredde 840 × 480 klasse 3

kabinet lækage

EN 1751, klasse B,

fra nominel bredde 840 × 480 class C

EC overensstemmelse

EU's forordning om byggevarer nr. 305/2011
EN 12101-8: Røg- og varmekontrolsystemer - Del 8: Røgkontrolspjæld
EN 1366-10: Brandmodstandsprøvning af installationer - Del 10: Røgkontrolspjæld
EN 13501-4: Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 4: Brandmodstandsprøvning af komponenter til røgregulering
EN 1751: Ventilation i bygninger - Ventilationsenheder

Erklæring om ydeevne

DoP/EK-JS/001


Specifikationstekst

Røgkontrolspjæld af typen EK-JS er testet i henhold til EN12101-8 og EN 1366-10. I rektangulær stål- og rustfri stålkonstruktion. Beregnet til udledning af røg og varme i røgudsugningssystemer og til den nødvendige tilførsel af luft til det område, hvorfra røgen skal udsuges.

EK-JS er beregnet til anvendelse i trykventilationssystemer (DBA) for at holde sikkerhedstrappeopgange og deres forrum, samt brandvæsenets elevatorskakte eller flugtvejstunneler, røgfri. De muliggør således en kontrolleret udledning af den frigjorte røg.

EK-JS er beregnet til brug i enkeltsektioner og kan anvendes ved forhøjede driftstemperaturer på op til 600 °C på og i horisontalt og vertikalt orienterede røgudsugningskanaler i henhold til EN 12101-7, testet i henhold til EN 1366-9.

EK-JS kan anvendes i kombinerede systemer (kombinationsspjæld) til ventilation og er egnet til begrænsning af udsugningsluftmængder.

OPEN-CLOSE-aktuatorerne kan signaleres enten med færdigfortrådte aktuatorstyringsmoduler eller med busmoduler. 


Materialer og overflader

 • Kabinet, spjældblade og mekanismer: valgfrit galvaniseret stål eller rustfrit stål
 • Valgfrit pulverlakeret kabinet og spjældblade i standard RAL-farve 7030 eller i henhold til RAL-tabellen
 • Glideleje: Overfladebehandlet stål
 • Gitterbeslag: Galvaniseret stål, pulverlakeret
 • Tætninger af glasvæv og højtemperaturtætningsbånd


Teknisk data

Eksempel for en nominel røgkontrolspjæld med en bredde på 1250 × 960 i forhold til middelluftstrømningshastighederne v = 5 m/s

∆Pt = 3.5 Pa

LWA = 40 dB(A)

Afree  = 1.095 m²

Ageo = 1.2 m²

qv = 21600 m³/h


Standarder og retningslinjer

 • Produktstandard EN 12101-8
 • Klassificering i henhold til EN 13501-4 
 • Testet i henhold til EN 1366-10 (for trykniveau 3: op til 1500 Pa negativt tryk)
 • Bestemmelse af luftlækage med lukket spjæld i henhold til EN 1751, minimum klasse 2, fra nominel bredde 840 × 480 klasse 3
 • Kabinet lækage i henhold til EN 1751, klasse B, fra nominel bredde 840 × 480 klasse C


Klassifikation

E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod AA Single


Nominelle størrelser

 • Dimensioner: B × H: 100 × 100 – 1250 × 2560 [mm]
 • Længde af kabinet: L = 200 mm 


Ekstraudstyr 

 • HT tætningstape
 • Ophængningsbeslag til horisontal justering af spjæld


Tilbehør

 • Cover grille: Gitter af ekspanderet metal
 • OPEN/CLOSE aktuatorer med 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding
 • Konstant regulerende aktuatorer med 24 V AC/DC
 • Netværksmoduler til integration med AS-i netværk
 • Netværksmoduler til andre standardbussystemer, f.eks. den nødvendige SLC®-teknologi


Ækvivalenskriterier

 • Store udsugningsåbninger på op til 3,2 m² med kun én aktuator
 • Til øgede temperaturer op til 600 °C
 • Driftstryk -1500/+500 Pa (trykniveau 3)
 • Cmod til røgudsugnings- og ventilationsfunktion med reguleringsegenskaber for alle nominelle størrelser, reguleringsområde 30 - 90° spjældbladsposition
 • Automatisk frigivelse (AA) også med TROXNETCOM eller netværksmoduler til andre standardbussystemer, f.eks. med den nødvendige SLC®-teknologi
 • Enhver opstrøms luftstrømsretning
 • I galvaniseret konstruktion med eller uden pulverlakering og i rustfri stålkonstruktion

EK-JS2 / DE / 600 × 800 / 17 / K0 / B24A / P1 – RAL... / P2 – RAL...
|||||||||
123456789

1 Type
EK-JS Røgkontrolspjæld


Konstruktion

Ingen angivelsegalvaniseret stål (standard)

2 rustfrit stål

Destinationsland

DE Tyskland
CH Schweiz
AT Østrig
PL Polen
Andre destinationslande efter anmodning


Nominel størrelse [mm]

Bredde: 100 – 1250 mm (i intervaller på 5 mmkombineret med højde: 100, 125, 150 or 165 mm

Bredde: 180 – 1250 mm (i intervaller på 5 mmkombineret med højde: 320 – 2560 mm (i intervaller på 160 mm)

5 Ekstraudstyr 

Ingen angivelse: intet ekstraudstyr (standard)

17 HT-tætningsbånd (15 mm)

18 Ophængsbeslag til horisontalt spjæld

19 Ophængsbeslag til horisontalt spjæld og HT-tætningsbånd (15 mm)

6 Tilbehør 1
Ingen angivelse: Uden tilbehør (standard)
K Gitter af ekspanderet metal, 14 × 16, galvaniseret stål
0 Intet tilbehør på drifts- eller monteringssiden
Det første tegn henviser til driftssiden (0, K)
Det andet tegn henviser til installationssiden (0, K)

Enhver kombination er mulig

7 Tilbehør 2

Aktuator

B24 Aktuator 24 V AC/DC

B24SR1 Aktuator B24 (modulerende, ventilationsfunktion Cmodmed driftsområde 2 – 10 V DC

B230 Aktuator, 230 V AC

Aktuator med kontrolmodul
TROX-styringsmoduler til AS-i (TROXNETCOM)
B24A2 Aktuator B24 med TROXNETCOM-modul AS-EM/EK
B24AS2 Aktuator B24 med TROXNETCOM-modul AS-EM/SIL2
B24AM1 Aktuator B24 med TROXNETCOM-styrmodul AS-EM/M, til funktion Cmod

Kommunikations- og strømforsyningsenhed
B24BKNE Aktuator B24 med Belimo BKNE230-24
B24C Aktuator B24 med BV-Control med SLC® BC24 G2

Røgkontrolspjæld med Modbus/RTU
B24D Aktuator B24 med Agnosys BRM-10-F-ST
B230D Aktuator B230 med Agnosys BRM-10-F

8 Overflade – standardkonstruktion
Ingen angivelse: uden overfladebehandling (standard)
P1 Pulverlakeret RAL 7030, industriel polyester, 80% ±5 GU; tekstur: struktureret
eller enhver anden RAL farve, glans 80% ± 5 GU; tekstur: glat

9 Overflade – Tilbehør 1
Ingen angivelse:
uden overfladebehandling (standard)
P2 Pulverlakeret RAL 7030, industriel polyester, 80% ±5 GU; struktur: struktureret

eller enhver anden RAL farve, glans 80% ± 5 GU; tekstur: glat


1 Funktion Cmodspjældblad i mellemposition

2 The AS-i systemet er baseret på den industrielle standard AS-interface-teknologi


Ordre eksempel: EK-JS/DE/600×800/17/K0/B24A/P1-RAL9010-80%-glatt

TypeEK-JS
Konstruktion
Standardkonstruktion af galvaniseret stål
Destinationsland
Tyskland
Nominel størrelse
600 × 800
Ekstraudstyr
HT-tætningsbånd
Tilbehør 1Gitter af ekspanderet metal på driftssiden
Tilbehør 2Aktuator med TROXNETCOM-styringsmodul AS-EM/EK
Overfalde – Standardkonstruktion

P1 RAL 9010 80%: Røgkontrolspjæld med pulverlakering,

RAL 9010, ren hvid, glans 80%, struktur: glat

Overflade – Tilbehør 1Ingen (standard)

Descargas

Información sobre el producto

Certificados

Manuales de funcionamiento

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Compartir la página

Recomendar la página

La página puede ser recomendada compartiendo este enlace.

Los campos marcados con un asterísco (*) son de obligado cumplimiento.

Contacto

¡Gracias por su mensaje!

Su recomendación ha sido remitida con éxito.

Contacto

Estamos aquí para ayudarle

Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04

Los campos marcados con un asterísco (*) son de obligado cumplimiento.

Contacto

¡Gracias por su mensaje!

Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04

Contacto

Estamos aquí para ayudarle

Por favor indique el asunto de su consulta y sus datos de contacto.
Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04

Adjunto (máx. 10MB)

Los campos marcados con un asterísco (*) son de obligado cumplimiento.

Contacto

¡Gracias por su mensaje!

Su mensaje se ha recibido con éxito en el buzón del SAT de TROX.
En seguida nos pondremos en contacto con usted.
En caso de que disponga de cuestiones adicionales, puede contactar con nosotros en: Tel.: +34 976 50 02 50 | Fax: +34 976 50 09 04